LINK

Laman Web Jabatan Kerajaan & Agensi

 1. Jabatan Perdana Menteri : http://www.pmo.gov.my/
 2. Kementerian Pelajaran Malaysia : http://www.moe.gov.my/
 3. Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi : http://www.kppk.gov.my/
 4. Kementerian Dalam Negeri : http://www.moha.gov.my/
 5. Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan : http://www.kpkk.gov.my/
 6. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air : http://www.kettha.gov.my/
 7. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah : http://www.rurallink.gov.my/
 8. Kementerian Pengajian Tinggi : http://www.mohe.gov.my/
 9. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) : http://www.miti.gov.my/
 10. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi : http://www.mosti.gov.my/
 11. Kementerian Pelancongan Malaysia : http://www.motour.gov.my/
 12. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
 13. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani : http://www.moa.gov.my/
 14. Kementerian Kerja Raya : http://www.kkr.gov.my/
 15. Kementerian Pertahanan : http://www.mod.gov.my/
 16. Kementerian Kesihatan : http://www.moh.gov.my/
 17. Kementerian Belia dan Sukan : http://www.kbs.gov.my/
 18. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat : http://www.kpwkm.gov.my/
 19. Kementerian Luar Negeri : http://www.kln.gov.my/
 20. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan : http://www.kpdnkk.gov.my/
 21. Kementerian Pengangkutan : http://www.mot.gov.my/
 22. Kementerian Sumber Manusia : http://www.mohr.gov.my/
 23. Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar : http://www.kwp.gov.my/
 24. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan : http://www.kpkt.gov.my/